detaljplan

Detaljplanerat eller inte?

Du har en tomt och undrar om du får bygga på tomten eller inte. Detta gäller oavsett om du har en befintlig byggnad och ska bygga till eller om du ska bygga ett helt nytt hus.

En mycket viktig del att ta reda på är om din tomt är i ett detaljplanelagt område eller inte.

Din fastighet ligger i detaljplanelagt område

Du ska inom detta område söka bygglov om du ska bygga på tomten. Det kan röra sig om

  • nyproduktion
  • tillbyggnader
  • ombyggnationer

Om du ska bygga på en plats på tomten där det står en byggnad redan och planerar att riva denna så behöver du ett rivningslov.

Din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område

Reglerna i dessa områden är inte lika hårt reglerade men det beyder inte att det är fritt fram att bygga på tomten. Du behöver söka bygglov om du ska

  • nyproduktion
  • större tillbyggnad
  • ändra användningsområdet för en byggnad

Om du däremot vill bygga fastigheter för användning inom jordbruk eller liknande så kräver de flesta kommuner inget bygglov.

Mer information finns under När krävs lov? och När krävs inte lov? och nedan under Bygga på landet.

Comments for this post are closed.