Fasadritningar – del av bygglovsansökan

imageFasadritningar är en viktig del av bygglovet.

Viktig handling för bygglovet

 Fasadritning är en mycket viktig del av bygglovet.