Vi tar fram konstruktionsritningar

konstruktionsritningar

För många leverantörer av byggmaterial så gäller det att man har kontroll över vilka laster som gäller för ditt hus. Följande konstruktioner kräver extra uppmärksamhet.

  • Vilka laster ska din husgrund ta upp
  • Hur ska partier runt fönster förstärkas
  • Hur ska punktlaster hanteras
  • Hur ska stora öppna partier med hög takhöjd konstrueras
  • mm

Vad gör en konstruktör?

En konstruktör ritar upp en lösning utifrån kundens behov. Behoven kan vara att lösa de praktiska problemen som uppstår på tomten.

  • hur löser man byggteknisk en lutande tomt (sutteränghus)
  • vilka laster ger huset upphov till i olika sektioner av huset. Speciell fokus läggs på att ange laster på grunden och kring känsloga delar av huset såsom fönster och dörrar, stora öppna partier osv.