imageVA Ritningar beskriver de rör och ledningar som läggs delvis vid nyproduktion och renoveringar av hus. De kan läggas i grunden, utanför grunden och även inne i huset.

Precis som när man skickar in ritningar för exempelvis husgrunden, garaget och armeringen behövs även nödvändiga ritningar, beskrivningar och specifikationer för vatten och avlopp. Man får inte glömma att ju mer planerat och noggrant man är med ritningarna som krävs av kommunen, desto snabbare kan man påbörja arbetet.

Vilka ritningar behövs

De ritningar som behövs för vatten och avlopp kallas VVS-ritningar/installationsritningar. Dessa ritningar avser installationer för värme, avlopp, sanitet och vatten. Anledningen till att det är bra att veta var rörledningarna under marken finns är för att man vid exempelvis renovering snabbt skall kunna identifiera eventuella läckage och andra otrevligheter.
Vatten är den del av huset som måste planeras nogrannt för att kunna fungera väl i framtiden. Detta eftersom att vatten är det vi vardagligen använder oss utav.

Vattenledningar inne i huset

Det är genom vattenledningar som vatten dras till huset. En vattenledning kan ingå som en del av kommunens vattendistributionssystem samt i enskilda ledningssystem från antingen källa eller brunn. Det är genom långa rör under marken som dricksvattnet från vattenverket når fram till kranen i fastigheten.

Avloppet – bra att veta markförutsättningarna

Avloppet (dränvatten, regnvatten och spillvatten som leds bort i rörledning eller dike) skall i husgrunden installeras under isolering i golvet. Men innan detta görs skall man börja med ett tillstånd hos bygg- och miljönämnden i kommunen. När man fått sitt svar om det är lämpligt att utföra en avloppsanläggning kan arbetet påbörjas.

För att man skall kunna bedöma den lämpliga avloppsanordningen samt var den skall placeras på tomten kan det vara bra att göra en markteknisk undersökning. Detta innebär att man tar reda på vilken marknivå ledningarna bör läggas, om jordmaterialet är lämpligt för infiltration och om det kan finnas några risker för förorening av vattentäkter. En infiltration är ett exempel på en avloppsanordning som renar avloppsvattnet genom att låta det rinna via naturliga jordlager och spridas till marken via grundvattnet. När man bygger en avloppsanläggning bör man tänka på att placera den där det finns minimal risk för förorening av grundvattnet men även sjöar och hav.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om man vill kan man som husbyggare ansluta sig till det kommunla nätet för vatten och avlopp. Detta är normalt om huset till exempel ligger i ett detaljerat område och ledningarna är dragna till tomten. Fördelen med kommunalt dricksvatten är att det är kommunen som ansvarar för vattenkvaliteten, med andra ord kan man vara säker på att vattnet är kontrollerat och har en hög kvalitet.
Det första man bör göra för att koppla på sitt vatten till det kommunala nätet är att söka bygglov hos bygg- och miljökontoret i sin kommun. Där kan ansökan granskas och då får man reda på om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde har möjlighet att få kommunalt vatten och avlopp. Om den gör det skickas en anslutningsavgift och fastigheten är nu igång med vatten från det kommunala nätet.