Konstruktion av bjälklag för krypgrund

krypgrund bjälklagKonstruktionen med krypgrunder med bjälklag är enkel. Man lägger bjälklagen ovanpå krypgrundselementen. Därmed bildas en stark konstruktion som tar upp lasterna på ett jämnt sätt. Den vanligaste bjälklaget är träbjälklag men även andra typer förekommer.

Fördelar med en krypgrund

Fördelarna med en krypgrund är

 • Lätt att dra om rör för vvs och va samt el i kryputrymmet
 • ingen betong behövs. Den lilla betong som behövs kan man blanda för hand. Så om ditt hus ligger i ett område som kan vara svårt att få ut en betongbil till så

Funktionen som bjälklag fyller

Ett bjälklag fyller funktionen att man kan lägga golvet ovanpå bjälklaget. En av fördelarna med detta är att man kan göra klart mer i fabrik. Så kallade modulhus kan färdigsställas i fabrik och sedan fraktas till bygget.

Val av material för bjälklaget

Vanligast med krypgrunder är att man tillverkar bjälklaget i fabrik ihop med huset. I Sverige som är mycket drivet av sin träindustri har traditionellt sett träbjälklag varit standard. Med rätt isolering i krypgrunden är detta inget problem. Speciellt inte om man väljer att skydda bjälklaget med fuktbeständig isolering såsom cellplast.

Krypgrunden mår bäst om den är isolerad

När man isolerar en krypgrund finns det flera delar i isoleringen som samspelar.

 • isolering i krypgrundens grundelement – grundbalkar
 • markisolering
 • isolering av bjälklaget

Varför isolera krypgrunden

Isoleringen av krypgrunden gör att värmen hålls kvar inne i huset. Dessutom unviker man stora temperaturförändringar i krypgrunden under alla årstiderna. Det minskar drastiskt de fuktproblem en oisolerad krypgrund har.

detaljplan

Detaljplanerat eller inte?

Du har en tomt och undrar om du får bygga på tomten eller inte. Detta gäller oavsett om du har en befintlig byggnad och ska bygga till eller om du ska bygga ett helt nytt hus.

En mycket viktig del att ta reda på är om din tomt är i ett detaljplanelagt område eller inte.

Din fastighet ligger i detaljplanelagt område

Du ska inom detta område söka bygglov om du ska bygga på tomten. Det kan röra sig om

 • nyproduktion
 • tillbyggnader
 • ombyggnationer

Om du ska bygga på en plats på tomten där det står en byggnad redan och planerar att riva denna så behöver du ett rivningslov.

Din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område

Reglerna i dessa områden är inte lika hårt reglerade men det beyder inte att det är fritt fram att bygga på tomten. Du behöver söka bygglov om du ska

 • nyproduktion
 • större tillbyggnad
 • ändra användningsområdet för en byggnad

Om du däremot vill bygga fastigheter för användning inom jordbruk eller liknande så kräver de flesta kommuner inget bygglov.

Mer information finns under När krävs lov? och När krävs inte lov? och nedan under Bygga på landet.

Byggritarna köper hjärtstartare till reception

Vi på Byggritarna har skaffat en hjärtstartare till vår reception. Vi vill att vår personal, kunder och gäster ska känna sig trygga och säkra på att snabbt få nödvändig hjälp om ett hjärtstopp inträffar i eller i närheten av våra lokaler.

Vi är numera hlr utbildade

Vi har utbildat vår personal på Zoll AED som är en typ av hjärtstartare som gör att vi som inte är professionella sjukvårdare kan hantera den. En hlr utbildning innefattar idag en kurs med hjärtstartare också, dvs den kombinerar traditionell utbildning med kompressioner och hjärt lungräddning med en modern hjärtstartare.

Vi har därmed tränats i HLR med AED stöd. Stödet ger oss möjlighet att få hjälp med kompressioner av en inspelad röst som berättar hur man ska gå tillväga. Därmed ökar sannolikheten att vi kan hjälpa den drabbade.

Läs mer om vår hjärtstartare Zoll AED Plus och se filmen om Christer som överlevde hjärtstopp.

Så fungerar hjärtstartaren

servicia medicalDen viktigaste muskeln i kroppen är hjärtat, men det finns inga garantier för att vara förskonad från ett hjärtstopp. Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst, oberoende av fysisk form. Genom att placera två elektroder på den drabbades kropp, kan hjärtstartaren analysera hjärtverksamheten och avgöra om en elektrisk stöt är nödvändig för att återställa hjärtat till att slå normalt. Vår hjärtstartare är av märket Zoll AED Plus, och guidar användaren genom hela insatsen med hjälp av inspelade instruktioner. Om du skulle behöva använda hjärtstartaren går det inte att göra fel, du kan inte ge en elchock om inte hjärtstartaren säger åt dig att göra det.

Vad är ett hjärtstopp

Vid ett hjärtstopp har det uppstått ett elektriskt kaos i hjärtat som gör att hjärtat inte slår som det ska. Det gör att kroppen inte blir försett med syresatt blod, något som drabbar framförallt hjärnan.

Med hjärt- lungräddning kan man för hand, genom hjärtkompressioner och inblåsningar, försöka pumpa runt blodet, men det är bara en hjärtstartare som kan få stopp på det elektriska kaoset.

Byggbranschen har många äldre

Vi jobbar i en bransch med många äldre som jobbar som konstruktörer och ritare. Det gör att vi behöver säkra deras arbetsmiljö och därför investerar vi i en hjärtstartare.