Vi tar fram konstruktionsritningar för tillbyggnader

tillbyggnader

Tillbyggnader är svårare än vanliga nya hus utifrån konstruktörens perspektiv. Dels måste man ta hänsyn till arkitekturen för att få till huset på ett snyggt sett, dels åste man byggnadstekniskt ta hänsyn till det befintliga huset.

Exempelvis så behöver du någon som tar ansvar för att konstruktionen håller. En sådan handling är den så kallade lastplanen. Lasplanen beror givetvis på hur huset konstrueras. Om du exempelvis väljer betongbjälklag i huset istället för träbjälklag så ökar ju lasterna huset utsätter grund och mark för. 

Behov av konstruktör vid tillbyggnader

När du vill bygga till ditt befintliga hus gäller det att du får en konstruktör som tar ansvar för att helheten fungerar.

Husgrund för tillbyggnader

Även vid tillbyggnader så byggs huset uppifrån och ner. Därför börjar många titta på husgrunden först när de ska bygga till sitt hus. En viktig parameter när man bygger ut sitt hus är att se över vilka val man har utifrån det befintliga husets husgrund. Har det befintliga huset en platta på mark, krypgrund/torpargrund eller en källargrund. Detta sätter givetvis byggtekniskt en mängd förutsättningar för det kommande bygget.

Ett hus med krypgrund har en grundssockel som ligger lite högre än på en normal platta på mark.
Inte bygga för ventiler. Annars fungerar både platta på mark och krypgrund som grund för tillbyggnad.
Har det befintliga huset en platta på mark, krypgrund/torpargrund eller en källargrund. Detta sätter givetvis byggtekniskt en mängd förutsättningar för det kommande bygget.
En annan viktig del är markförhållandena på tomten där du ska bygga ut.