Vill du ha hjälp med lastnedräkningar

lastplaner

Om du ska beställa ett hus från en husfabrik så får man en grundplan där grundyttermåtten är angivna. Dessutom anges även vilka laster som grunden ska ta upp. Detta kallas för lastplan.

Saknas lastplan - då behöver en lastnedräkning göras

För att veta om hur lastplanen ska se ut så behöver en konstruktör göra en lastnedräkning. Detta är inkluderat i husfabrikers leveranser men måste göras av en konstruktör vid tillbyggnad och nyproducerade egenritade hus.

Val av material i huset påverkar

Hur du väljer att bygga ditt hus påverkar vilka laster som huset skapar. Exempelvis så väger betongbjälklaget i huset istället mycket mer än ett träbjälklag. Därmed ökar lasterna huset utsätter grund och mark för om man väljer ett betongbjälklag.